In het sociaal domein zijn er volop carrièrekansen. Ontdek hoe jij als professional kwetsbare groepen kunt helpen.

Met een traineeship in het sociaal domein verbeter je de wereld lokaal

Khalid Toufik
5 maart 2024
 | Leestijd:

Wie wil de wereld nou niet verbeteren? Hoe je dat het beste doet op jouw manier, dat is vaak de grote vraag. Het liefst leveren we een duurzame bijdrage. Omdat het vanwege een gebrek aan tijd niet lukt en omdat NGO’s zoals Oxfam Novib en Amnesty International helaas geen eindeloos aanbod aan vacatures hebben, kiezen we daarom meestal voor om dan af en toe maar vrijwilligerswerk te doen, of elke maand €10 te doneren aan de organisaties waar we eigenlijk graag zouden willen werken. Deze blog is een pleidooi om outside the box te denken. Want de wereld verbeteren kun je ook dichterbij huis zoeken. Bijvoorbeeld met een carrière binnen het sociaal domein.

Wat wordt bedoeld met het sociaal domein?

Het sociaal domein omvat alle aspecten van het maatschappelijk welzijn, zoals zorg, welzijn, participatie en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Het omvat onder andere zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, en schuldhulpverlening. Binnen het sociaal domein werken gemeentes, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, werkgevers en vrijwilligersorganisaties samen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en naar vermogen mee kan draaien in de maatschappij.

Decentralisatie van taken naar gemeenten

De decentralisatie van taken binnen het sociaal domein van de overheid naar gemeenten vanaf 2015 is een ingrijpende verandering geweest in het Nederlandse beleidslandschap. De intentie was om maatwerk te bieden en de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Dit besluit bracht verantwoordelijkheden voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen, en maatschappelijke ondersteuning over naar de lokale overheid. Gemeenten staan sindsdien voor een complexe opgave en grotere verantwoordelijkheid, met soms beperkte financiële middelen. Maar uitdagingen voor organisaties, bieden ook kansen voor talent.

Carrièremogelijkheden binnen de sociale zekerheid & zorg

Binnen het maatschappelijk domein zijn er diverse carrièremogelijkheden om die kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. In verschillende rollen kun je iets betekenen voor belangrijke doelgroepen binnen het sociaal domein, zoals ouderen, jeugd, kwetsbare gezinnen, daklozen, vluchtelingen of mensen met een beperking of psychische problemen. Binnen het werkveld van gemeenten zijn elke dag maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, WMO-consulenten, schuldhulpverleners en beleidsmedewerkers actief om de wereld een klein stukje mooier te maken voor mensen die dat het hardst nodig hebben.

Meer weten over werken binnen het sociaal domein?

We hebben leuke traineeships op het gebied van schuldhulpverlening, participatie en WMO. Liever breed beginnen? Dan kun je vandaag nog solliciteren op het traineeship Sociale Zekerheid & Zorg. Maak je keuze en neem contact op met de recruiter van dienst om meer te ontdekken, of solliciteer direct en start zo snel mogelijk.

Ook interesse in een traineeship bij Talent&Pro?

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01