Waarom is compliance en vertrouwen belangrijk voor de financiële sector.

Wat is Compliance en waarom is het cruciaal voor financiële instellingen?

Khalid Toufik
17 mei 2023
 | Leestijd:

De financiële sector, daar draait het toch allemaal om cold hard cash? Pegels, euro’s, miljoenen en zelfs miljarden? Fout. In de financiële sector draait het om vertrouwen. Want zonder vertrouwen, geen handel. En de financiële sector is eigenlijk niets meer dan een wereldwijd web van transacties. Geld moet rollen. Maar voordat iemand zich aan de worp durft te wagen wil diegene altijd met met enige zekerheid weten dat de transactie iets anders dan verlies oplevert. In deze blog gaan we dieper in op het belang van vertrouwen, de sleutelrol die compliance daarin speelt en de sleutelrol die dat vertrouwen op zijn beurt weer speelt in onze gemeenschappelijke welvaart. Twijfels bij de maatschappelijke waarde van een carrière in de financiële sector? Die zijn over ongeveer drie minuten volledig verdwenen.

Wat is compliance?

Laten we eerst de term “compliance” ontcijferen. Het woord verwijst naar het naleven van wet- en regelgeving, zowel intern als extern, binnen de financiële sector. Denk aan regels zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive, richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Compliance raakt dus aan financiële transacties, maar ook aan klantdata en de bestrijding van criminaliteit. Compliant zijn is daarom ook geen keuze, maar een verplichting voor financiële instellingen. Voor organisaties behelst compliance bijvoorbeeld de implementatie van interne beleidslijnen en ethische normen om integriteit en transparantie te waarborgen.

Waarom is compliance cruciaal voor het succes van financiële instellingen?

Naast het maatschappelijke belang dient compliance als bescherming tegen straffen en sancties en tegen reputatieschade. Het laatste wat financiële instellingen willen is in de schijnwerpers staan vanwege schandalen zoals witwassen, fraude of de overtreding van privacyregels. Zeker in een sector waarin vertrouwen cruciaal is.

De boetes die daarvoor opgelegd worden kunnen bovendien enorme financiële gevolgen hebben. Door te voldoen aan de regels kunnen financiële instellingen vertrouwen opbouwen. Bij klanten uiteraard, maar ook bij investeerders en toezichthouders die net zo belangrijk zijn voor de winstgevendheid van een bank, verzekeraar of pensioenfonds.

Het belang van vertrouwen in de financiële sector

Want waarom is dat vertrouwen zo belangrijk voor een goed functionerende financiële instelling? Om daar een antwoord op te geven schetsen we het alternatief: je centjes thuis in een kluis (of onder je bed) stallen.

Het belangrijkste voordeel van het laatste is dat je het fysiek altijd volledig kunt bereiken. Het belangrijkste gevaar is dat je het ook sneller verliest en dat jouw geld in een sigarendoosje niet kan groeien.

Zet daartegenover de voordelen van je spaargeld stallen bij een bank:

  • Een bank biedt fysieke veiligheid, juist omdat je geld eigenlijk alleen digitaal bestaat. Het fysieke geld dat een bank bezit zit veilig achter beveiligingssystemen, bewakingscamera’s, alarmsystemen en beveiligde kluisjes. Een bank ontzorgt je dus. Mocht het toch fout gaan, dan is jouw geld vaak toch veilig. Bijvoorbeeld dankzij een depositoverzekering. Gaat de bank failliet, dan word je tot een bepaald bedrag gecompenseerd tot wel €100.000,-.
  • Een bank biedt bovendien gemak, toegankelijkheid en overzicht. Sparen, beleggen, budgetteren; het kan tegenwoordig allemaal eenvoudig vanaf je eigen bank.
  • Tot slot: geld maakt geld. Banken en pensioenfondsen drukken geen geld en kopiëren het niet. Wel gebruiken ze ‘jouw’ geld om te beleggen of anderen te voorzien van leningen. De omzet die daaruit ontstaat komt via rente voor een deel weer bij klanten zoals jij terecht.

Bij al deze voordelen zie je één gemene deler, en dat is vertrouwen. Wat zou die fysieke veiligheid waard zijn als elke dag tien banken worden beroofd? En als die beroofde banken geen verzekering zouden hebben en jij bijvoorbeeld bij een faillisement kon fluiten naar je spaarcentjes? Stel dat je naar de bank moest afreizen om een uur in de kluis te tellen of jij je die hypotheek wel kunt veroorloven, omdat je geen inzicht hebt in de hoogte van je spaar- en betaalsaldi. En dat je bankmedewerkers zoiets gevoeligs als jouw persoonlijke informatie en salaris niet kunt toevertrouwen. Kortom, de financiële sector zou niet kunnen bestaan zonder vertrouwen.

Het belang van de financiële dienstverlening voor onze welvaart

De financiële sector speelt een cruciale rol in het bevorderen van onze welvaart. Het is het kloppend hart van de economie. Financiële dienstverleners verstrekken kapitaal aan bedrijven en jagen zo investeringen, groei en innovatie aan. Door het verstrekken van leningen, verzekeringen en beleggingsmogelijkheden stimuleert de branche economische activiteiten en creëert het indirect banen die zo belangrijk zijn voor een gezonde en welvarende samenlevering.

Professionals zoals de compliance officer fundament van vertrouwen

Deskundige en integere professionals zijn dus ook enorm waardevol voor onze welvaart. Vertrouwen is een abstract begrip. De uitvoering van dat vertrouwen vindt elke dag plaats tussen consumenten en professionals in de financiële sector. De compliance officer bewaakt het vertrouwen op strategisch en procesniveau, met een diepgaand begrip van belangrijke wetten zoals de AVG, de Wwft en de MiFID-richtlijn.  Klantadviseurs, hypotheekacceptanten, CDD-analisten, fraude-medewerkers en alle andere professionals geven weer dagelijks invulling aan dat vertrouwen. Door over de juiste Wft-papieren te beschikken en de nodige checks te ondergaan om in de financiële sector te kunnen en blijven werken dragen zij elke dag direct bij aan dat vertrouwen.

Integriteit, transparantie en vertrouwen als eerste prioriteit

Natuurlijk spelen tal van factoren een bepalende rol in onze economie. Cultuur, (geo)politiek, bevolking, ook deze zaken zijn belangrijk voor een gezonde en welvarende samenleving. Maar de financiële sector speelt toch wel een cruciale faciliterende rol voor burgers, overheden en ondernemers. Daarbij vormt vertrouwen de basis. En compliance een middel en voorwaarde voor financiële instellingen om dat vertrouwen te winnen en behouden. De professionals die de naleving van wet- en regelgeving uitvoeren moeten integriteit, transparantie en vertrouwen als eerste prioriteit beschouwen bij het kiezen voor een carrière in de financiële sector.

Ook interesse in een traineeship bij Talent&Pro?

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01