Een carrière als casemanager

Een carrière als casemanager: deze 5 dingen moet je weten

Khalid Toufik
25 november 2019
 | Leestijd:

Casemanagement (uitspreken: keesmennedjment) is een vorm van dienstverlening. Je ziet casemanagers in verschillende branches terugkomen. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, waar patiënten met een specifieke zorgbehoefte door een casemanager worden ondersteund binnen het complexe web van zorginstanties, budgethouders en zorgprofessionals. Maar je ziet de casemanager ook in het bedrijfsleven, waar deze wordt ingezet in het geval van (langdurig) ziekteverzuim en re-integratie van (ex-)medewerkers. In deze blog focussen we ons op deze casemanager, die adviseert bij re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. En we geven antwoord op vijf belangrijke vragen over de rol van deze casemanager.

Van ziekmelding tot re-integratie: wat doet een casemanager?

De casemanager wordt ingeschakeld om een case te managen. In minder Engels, meer Nederlands, betekent het dat je voor een organisatie en/of medewerker regisseur bent van het proces rondom re-integratie. In de meeste gevallen van ziekteverzuim is er weinig aan de hand, en is de casemanager overbodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die kort even niet kunnen werken (bijvoorbeeld veroorzaakt door een griepje) en na maximaal een paar dagen gewoon weer aan de slag kunnen. Leidinggevende en HR hebben in deze gevallen meestal geen aanvullend advies of procesbegeleiding nodig, tenzij eenzelfde medewerker vaker in een korte periode niet in staat blijkt om te werken.

Wat gebeurt er allemaal bij arbeidsongeschiktheid?

Bij langdurig ziekteverzuim komt er een stuk meer op een medewerker en werkgever af. Kwesties als loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, (Ziektewet-)uitkering, dossieropbouw, medische controles en de rechten en plichten van werknemer én werkgever hierin steken allemaal de kop op. Voldoende kennis van complexe wet- en regelgeving en ons sociale zekerheidsstelsel is dan absoluut nodig. Omdat het gaat om de gezondheid van medewerkers, maar ook omdat werkgevers flinke kosten maken als een medewerker langdurig ziek is. Een arbeidsongeschikte medewerker kost een werkgever al snel 200 tot 400 euro per dag. Ook hebben mensen die langer dan zes weken afwezig zijn door arbeidsongeschiktheid 34% kans om uit te vallen door psychisch klachten, en kunnen mensen die door burn- of bore-out getroffen worden wel een halfjaar of langer uit de running zijn. Al deze scenario’s vragen natuurlijk de nodige aandacht, op precies het juiste moment in het verzuimproces. De casemanager helpt werkgevers en werknemers bij het bepalen en vaak ook het inzetten van de juiste aandacht en de juiste acties in het re-integratieproces.

Wat zijn de taken van de casemanager bij ziekteverzuim?

De casemanager is een professional die het complete verzuimtraject op zich neemt, specifiek is opgeleid voor de rol van casemanager en de juiste kennis en competenties heeft om dit traject te regisseren. Zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens bijvoorbeeld strikte grenzen aan wat een werkgever mag vragen en noteren over de gezondheid van een zieke werknemer. Moet je maar net weten. Vanwege dit soort regels wordt een casemanager ingeschakeld om de regie te pakken bij verzuim. De casemanager ondersteunt bij het maken en bijstellen van het plan van aanpak voor re-integratie. De casemanager is het neutrale aanspreekpunt voor onder meer medewerker, werkgever en bedrijfsarts. Doordat een casemanager zich er voor inspant dat de juiste acties op het juiste moment door de juiste persoon worden genomen, levert hij een substantiële bijdrage aan spoedig en duurzaam herstel. Niet alleen betekent dit dat een medewerker sneller hersteld weer aan het werk is, het zorgt ook voor een flinke kostenbesparing voor de werkgever.

Wat zijn de belangrijkste competenties van een casemanager re-integratie?

Een casemanager is de spil in een ingewikkeld en soms langdurig traject, waarbij zware financiële en persoonlijke belangen spelen. Een casemanager moet bovendien gestructureerd kunnen werken, termijnen kunnen bijhouden en een groot inlevingsvermogen hebben. Daarnaast moet je ook nog eens in staat zijn om er voor te zorgen dat regels worden nageleefd, zonder dat je je als politieagent gedraagt. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om met mensen te werken, zonder daarbij zakelijke belangen uit het oog te verliezen. Als neutrale professional, die toeziet op naleving van de rechten en plichten van medewerkers, is duidelijke en tactvolle communicatie in zowel woord als geschrift een belangrijke competentie. Kennis van sociale zekerheid is daarbij natuurlijk geen overbodige luxe.

Opleiding tot casemanager Ziektewet via Talent&Pro

Bezit jij als hoogopgeleide starter bovenstaande eigenschappen of ontwikkel je graag de benodigde competenties? Dan kun je bij Talent&Pro beginnen aan een carrière als casemanager. In samenwerking met verzuimspecialist Human Capital Alert leiden wij trainees op tot casemanager. Tijdens de opleiding is er ruime aandacht voor alle relevante wet- en regelgeving gedurende de eerste twee jaar ziekte en de rolverdeling binnen het re-integratieproces. Daarnaast volg je drie volle dagen communicatietraining met trainers en acteurs aan de hand van actuele casuïstiek en word je met praktijkcases en realistische dossiers voorbereid op jouw carrière als casemanager.

Werken als junior casemanager Verzuim? Start met het traineeship Casemanagement!

Heb jij (bijna) een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Bijvoorbeeld op het gebied van HRM, Personeelswetenschappen, Arbeidsrecht of Sociaal Juridische Dienstverlening? Dan ben je misschien wel hét talent dat wij graag verwelkomen in ons opleidingsprogramma tot casemanager Ziektewet. Solliciteer direct op ons Traineeship Casemanager.

Ook interesse in een traineeship bij Talent&Pro?

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01