In deze blog noemen we de belangrijkste elementen van zakelijk financieren zoals vastgelegd in de Wft.

Zakelijke financiering en 8 relevante Wft-feitjes voor banking professionals

Khalid Toufik
21 september 2023
 | Leestijd:

Een van de carrièremogelijkheden die je bij Talent&Pro hebt is specialiseren in de zakelijke financiering. Bij zakelijke financiering gaan ondernemingen op zoek naar middelen om dagelijkse activiteiten uit te voeren, te groeien of specifieke projecten te bekostigen. Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan zo’n zak geld komen. Ze kunnen bijvoorbeeld aandelen uitgeven om kapitaal aan te trekken, subsidies aanvragen of gebruikmaken van fiscale stimuleringsmaatregelen. Hoewel financiële activiteiten en diensten gericht op de zakelijke markt niet volledig gereguleerd worden door de Wet op het financieel toezicht – verzekeringsproducten bijvoorbeeld wel, kredieten niet – is een aantal beginselen van die Wft toch nuttig voor de zakelijke financieringsspecialist die ondernemers zo goed mogelijk wil helpen. 

Zakelijk financieren en de zorgplicht

Financiële dienstverleners en de professionals die daarvoor werken hebben een wettelijke zorgplicht. Om te voorkomen dat de financiële sector een wild westen van financiële instellingen en adviseurs wordt is de zorgplicht opgenomen in de Wft. Zorgplicht betekent natuurlijk niet dat financieel adviseurs om 17 uur bij het hek moeten staan om klanten veilig thuis te brengen en in te stoppen. Wel zijn ze verplicht om hun klanten altijd van passend en verantwoord advies te voorzien. Dat betekent dus ook dat je goed op de hoogte bent van financiële producten en processen, voordat je klanten erover adviseert.

Je bent er als bank of adviseur verantwoordelijk voor dat aangeboden producten en diensten aansluiten bij de behoeften en financiële situatie van klanten, maar ook dat zij voldoende op de hoogte zijn van mogelijke risico’s. Dat is, zeker bij complexe producten voor ondernemers zoals rentederivaten, in het verleden een uitdaging gebleken. Kennis van zaken hebben en die kennis ook goed overbrengen is voor een zakelijke klant net zo relevant.

Het belang van informatieverstrekking bij het bieden van financieringsoplossingen

Uit de zorgplicht volgt ook het belang van goede informatievoorziening. Ondernemers weten als het goed is alles over hun markt, hun klanten en hun eigen producten. Maar de financiële sector, dat is een vak apart. Daarom doe je er als als financieel adviseur goed aan om ook zakelijke klanten goed en helder te adviseren over financieringsoplossingen. Banken hebben uitgebreide mogelijkheden daartoe, zoals kredieten, leasing, factoring, handelskredieten, zakelijke crowdfunding, kredietverzekeringen en aandelenemissies. Die hoeveelheid en complexiteit maakt het des te belangrijker dat ondernemers goed worden geïnformeerd.

Cliëntenonderzoek bij zakelijke klanten: hoe ziet dat eruit?

Iets anders dat particulier en zakelijk bankieren gemeen met elkaar hebben: het cliëntenonderzoek. Financiële instellingen hebben de plicht om onderzoek te doen naar de handel en wandel van particuliere én zakelijke klanten.

Bij zakelijke klanten is het vaststellen van de identiteit een belangrijke eerste stap. Weten wie je klant is helpt om maatwerkoplossingen te bieden, maar in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet cliëntenonderzoek vooral financieel-economische criminaliteit en ondermijning tegengaan. Daarvoor leveren ondernemers bij een vastgesteld verhoogd risico documentatie aan om identiteit, uiteindelijk begunstigden (UBO’s) en zakelijke activiteiten vast te helpen stellen. Tijdens het onderzoek wordt ook een risicobeoordeling gemaakt van de klant en wordt gecontroleerd of onderneming en/of eigenaar op (inter)nationale sanctielijsten staan. Maar ook daarna worden zakelijke klanten en transacties van het bedrijf blijvend gemonitord. Verdachte activiteiten worden vervolgens verplicht bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld. Naast de Wft, is het dus ook goed om op de hoogte te zijn van eisen die de Wwft stelt aan klanten en financiële instellingen.

Kredietwaardigheid als kern van zakelijk financieren

Alleen een gek of heilige leent geld uit als hij weet dat de kans op terugbetaling klein is. Daarom is de kredietwaardigheidstoets een vast onderdeel van financieringsoplossingen bij een bank. Met zo’n toets kan ook de financiële situatie van een onderneming gecheckt worden en een inschatting gemaakt worden of de ondernemer in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit een zakelijke lening.

Klachtafhandeling en het Kifid: niet goed, geld niet terug?

Je zou het niet zeggen, maar zelfs binnen de financiële dienstverlening zijn er soms ontevreden klanten. Of dat terecht is, mag de bank meestal eerst zelf gaan onderzoeken. En het is in hun eigen belang om dat goed te doen.

Met een effectief klachtenafhandelingsproces, inclusief duidelijke reactietermijnen en oplossingsvoorstellen voorkomt een bank mogelijke escalatie en reputatieschade. Want voldoet de bank niet aan zijn plicht voor een correcte klachtafhandelingsprocedure, dan kan een zakelijke klant naar het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) of de rechter stappen. Met alle risico’s van dien. Want er zijn weinig banken of financieringsspecialisten die verantwoordelijk willen zijn voor een artikel in Het Financieel Dagblad met de titel ‘KIFID: FAILLISSEMENT ONDERNEMER SCHULD [NAAM BANK]’.

Let op: geld lenen kost geld

En dit geldt natuurlijk ook voor klanten die gebruikmaken van zakelijke financiering. Voor een ondernemer is het goed om te weten wat de kosten zijn van een lening. Voor de professional die de lening verstrekt namens de bank is het goed om te bedenken dat hier helder over communiceren de kans op problemen minimaliseert.

Aangezien kosten, bijvoorbeeld als gevolg van de rentevoet, kunnen fluctueren is het belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken en de klant bij relevante ontwikkelingen tijdig te informeren. Deze kunnen tenslotte invloed hebben op de totale kosten van de financiering én op de financiële haalbaarheid van projecten waar de lening voor is afgesloten.

Financiële geletterdheid: ken je klant deel 2

Kennis hebben van de financiële kennis van een ondernemer is belangrijk. De mate van beheersing van financiële concepten bij een klant helpt beide partijen bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen en het begrijpen van financiële overeenkomsten die afgesloten worden ten behoeve van een lening of andere financieringsoplossing. Ook hier ligt vooral een taak voor de financieringsspecialist. Een ondernemer legt het lot van (een deel van) zijn bedrijf in handen van de bank. En anders dan bij de aankoop van een brood, is de impact van een transactie zoals een zakelijke lening groot. Daarom heeft een bank vanzelfsprekend ook de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de financiële geletterdheid van zakelijke klanten bij het aanbieden van financieringsproducten.

Toezicht en handhaving van zakelijke financiering

Het toezicht en de handhaving op financiële producten in het zakelijke domein zijn dus deels vastgelegd binnen de Wft. De instanties die voor dat toezicht verantwoordelijk zijn heten de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank). Terwijl de Wft in 2007 in werking is getreden en de AFM begin van deze eeuw (2002) is opgericht, bestaat De Nederlandsche Bank (zoals de spelling al doet vermoeden) al sinds 1814. Samen moeten ze zorgen voor stabiliteit van en vertrouwen in het financiële systeem. Ondernemers en financieringsspecialisten spelen in dat systeem een belangrijke rol. Een rol die door goede kennis, een hoge mate van verantwoordelijkheid, transparante communicatie en ethisch handelende professionals beschermd dient te worden.

Kickstart jij binnenkort jouw carrière in zakelijk financieren?

Wil jij je ontwikkelen binnen het bankwezen, bijvoorbeeld in de richting van zakelijk financieren? Bekijk dan onze bancaire traineeships.

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01