Interim voor Talent & Pro

Wat doet een beleidsadviseur en 5 andere vragen over deze ‘organisatiestrateeg’

Khalid Toufik
26 augustus 2022
 | Leestijd:

De volgende in onze reeks uitgelichte functies binnen de financiële dienstverlening: de beleidsadviseur. Niet een beroep wat je direct associeert met de financiële branche, maar net als de functie van Product Owner of Business Analist een die je in vrijwel alle sectoren tegenkomt. Beleidsmedewerkers komen vaak voor binnen de publieke sector, maar zijn voor elk bedrijf dat niet stuurloos rond wil dobberen richting een onzekere toekomst mogelijk een belangrijke speler. Deze “organisatiestrateeg” helpt bij het bepalen en uitvoeren van de missie, visie en strategie van organisaties. In deze blog duiken we dieper in deze functie.

Wat betekent beleid in een organisatiecontext?

Want dat is de eerste vraag die beantwoord moet worden om te bepalen waar een beleidsadviseur zich mee bezighoudt. Beleid, wat betekent het precies? Het is goed om naar de verschillende definities ervan te kijken. Op zichzelf betekent beleid het geheel aan regels, afspraken en protocollen waar belanghebbenden zich, meestal in de context van een onderneming, aan dienen te houden. Het gaat daarbij dus vaak om medewerkers, maar mogelijk ook om de uitleg van regels richting klanten. Plannen, richtlijnen en procesbeschrijvingen zorgen daarbij voor duidelijkheid als het gaat om omgangsvormen, kledingvoorschriften en alle andere zaken die te maken hebben met gedrag en dienstverlening. Het strategische beleid, het beleid waar de beleidsadviseur zich op richt, is gericht op de toekomst en het vertalen van strategische wensen naar de uitvoering. Hoe vul je je missie en visie nog beter in en hoe bereik je je groeidoelstellingen als bedrijf? De activiteiten die daarvoor in kaart worden gebracht, de lijnen die daarvoor worden uitgezet en de afspraken die daarover worden gecommuniceerd vormen samen het beleid.

Wat is de rol van de beleidsmedewerker precies?

De beleidsadviseur is de medewerker die als primaire doelstelling heeft om de directie of het management dus te voorzien van advies over die stip aan de horizon en hoe daar te komen. De beleidsmedewerker richt zich op plannen voor de korte termijn of de (middel)lange termijn. Daarvoor schrijft hij of zei een jaarplan of meerjarenbeleidsplan. Daarin worden doelen, planning en de benodigde middelen om deze doelen te bereiken beschreven. “Kleinere” doelen worden vaak toegelicht in beleidsnota’s. Dat zijn documenten waarin een onderdeel van het beleidsplan kort en bondig wordt toegelicht, inclusief de bijdrage aan de strategie en uiteenzetting van tijdsinvestering en kosten. Relevantie, uitvoering en verantwoording komen daarin altijd terug.

Wat verdient een beleidsadviseur

Welke soorten beleid zijn er?

Wat je ook vaak ziet: hoe groter de organisatie, hoe groter het aantal beleidsadviseurs. Je kunt de rol van beleidsmaker namelijk ook opknippen in thema’s. Beleidsmedewerkers zijn er dan ook in verschillende soorten en maten. Beleidsadviseur personeelszaken, beleidsadviseur communicatie, beleidsadviseur sociaal domein en beleidsadviseur duurzaamheid vormen een greep uit de mogelijke specialisaties. Voor onze opdrachtgevers in de pensioenbranche leiden wij met het traineeship Beleidsadviseur Pensioenen zelf beleidsadviseurs op via een combinatie van inhoudelijke opdrachten en vaardigheidstrainingen.

Kortom, beleid kan een kapstok zijn waaraan organisaties verschillende strategische doelen hangen. Voor elk onderdeel van je beleid houd je als beleidsadviseur rekening met de doelgroep waar je beleid voor maakt. Je toetst je doelen aan de missie en visie van het bedrijf en formuleert natuurlijk concrete werkdoelen waar alle stakeholders mee aan de slag moeten. Beleid schrijven en uitvoeren doe je zeker niet alleen. Succesvol beleid is net zozeer afhankelijk van draagvlak als van goede plannen.

Welke studie of opleiding volg je om beleidsadviseur te worden?

De opleidingen die regelmatig genoemd worden als goede voorbereiding voor een beleidsfunctie zijn bedrijfskundig van aard. Vaak omdat het werk van een beleidsmedewerker begint binnen een bedrijf en uitgevoerd wordt binnen een bedrijf. Het helpt dus als je iets afweet van organisatiestructuren, processen en financiën. Na je studie in deeltijd een relevante opleiding volgen tot beleidsadviseur kan ook, bijvoorbeeld met de eenjarige hbo-opleiding Beleidsadviseur, aangeboden door de bekende opleidingsinstellingen voor professionals zoals NCOI. Een andere route die je als toekomstig of huidige beleidsmedewerker kan afleggen is door specifieke cursussen te volgen. Competentiegerichte trainingen bijvoorbeeld, zoals “conceptueel denken”, “plannen en organiseren” of “netwerken”. Deze trainingen geven je direct een goed beeld van de belangrijkste vaardigheden voor een beleidsprofessional. De Bestuursacademie biedt 443 opleidingen en trainingen die relevant kunnen zijn voor de beleidsadviseur (to be).

Wat is het salaris van een beleidsadviseur?

De Nationale Beroepengids geeft een range van €3000 tot €4200 bruto salaris per maand. Afhankelijk van je instapniveau (junior, medior of senior) en onderhandelvaardigheden kun je dus sowieso een mooi salaris tegemoet zien. Als starter instappen op €3000 is natuurlijk een mooi begin, maar in de praktijk zie je weinig beleidsadviseurs zonder enige werkervaring op beleidsgebied of zonder inhoudelijke ervaring. Extra mooi dat je met het traineeship Beleidsadviseur Pensioenen die inhoudelijke werkervaring kan opdoen en straks pensioenorganisaties kan adviseren, bijvoorbeeld over de communicatie en uitvoering van de nieuwe pensioenwet.

Werken als beleidsadviseur: iets voor jou?

Die vraag is nu hopelijk voor jou beantwoord. Neem bij nee vooral eens een kijkje bij onze overige traineeships. Bij ja, solliciteer dan op het traineeship Beleidsadviseur Pensioenen. Of bekijk onze vacature voor beleidsadviseur Pensioenen voor interim professionals. Wie weet voorzie jij straks directies van advies en stuur jij de pensioenbranche richting een zonnige toekomst.

Ook interesse in een traineeship bij Talent&Pro?

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01