Pensioen & Leven

Pensioen & Leven lanceert opleidingsstraat voor business analisten

Khalid Toufik
22 juli 2020
 | Leestijd:

Een van de manieren waarop Talent&Pro zorgt voor een structurele investering in ontwikkeling is 366 Dagen Beter. Het initiatief werd dit jaar gelanceerd en omvat bijna 50 verbeterinitiatieven, verspreid over actiehouders binnen de hele kantoororganisatie. De diverse initiatieven zijn gericht op een verbetering qua ontwikkelmogelijkheden voor onze professionals, de optimalisering van onze bedrijfsvoering en de verbetering van onze dienstverlening richting onze opdrachtgevers. Een van de 366 Dagen Beter-initiatieven die dit jaar werd ingezet is de nieuwe opleidingsstraat voor het traineeship Business Analist van onze business unit Pensioen & Leven. Het team nam zich voor om in 2020 het traineeship nog strakker vorm te geven, door een op maat gemaakt opleidingstraject. We vroegen aanjager en Unit Manager Pensioen & Leven Leroy Chaigneau en regisseur en People Manager Laila Bijk om een toelichting op dit bijzondere 366 Dagen Beter-initiatief.

Wat hoopten jullie met de nieuwe opleidingsstraat Business Analist te bereiken en hoe sluit de opleidingsstraat aan bij het 366 Dagen Beter-initiatief?

Leroy: We zagen de afgelopen jaren dat ontwikkelingen in de pensioensector om een specifiek soort professional vragen. Veranderingen in de pensioenwereld, denk bijvoorbeeld aan het pensioenakkoord, hebben directe en indirecte gevolgen voor onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, systemen en communicatie. De vraag naar professionals met dit profiel groeit gestaag bij onze opdrachtgevers. Een goed getrainde business analist kent de pensioenmaterie, kan goed met systemen overweg én bezit de juiste communicatieve vaardigheden richting klanten en stakeholders.  We zijn eerst met klanten gaan onderzoeken welke mogelijkheden er liggen bij hen. Vervolgens hebben we het traineeship gelanceerd in 2019. Er bleek ook vanuit de arbeidsmarkt interesse in het perspectief van een carrière als business analist. Vanuit de 366 Dagen Beter-gedachte om onze dienstverlening naar Consultants, starters op de arbeidsmarkt én opdrachtgevers continu te verbeteren zijn we toen de opleidingsstraat verder gaan vormgeven.

Onze professionals werken in zeer diverse functies bij opdrachtgevers. Waar komt het idee vandaan voor een eigen opleidingsstraat voor deze specifieke functie?

Laila: Toen wij vorig jaar het traineeship Business Analist Pensioenen lanceerden moest er nog concreet vorm worden gegeven aan het opleidingstraject. Een aantal Consultants binnen de unit zijn bij opdrachtgevers in de rol van Business Analist gegroeid. Denk aan Herman Engee, die bij Nationale-Nederlanden al actief was als business analist. Met hem als voorbeeld en de kansen die het onze unit bood zijn we aan de slag gegaan met een opleidingstraject voor jonge professionals die affiniteit hebben met business IT en graag ook de pensioenwereld willen verkennen. Belangrijk daarbij is dat het een brede basis biedt. Een eerste kennismaking met het werkveld, die ruimte biedt voor specialisatie verderop in je carrière bij Talent&Pro.

Laila, jij hebt een leidende rol gehad in het opzetten van deze opleidingsstraat voor Talenten binnen jullie unit. Hoe ben je te werk gegaan?

Laila: De hele unit reageerde positief op het idee om een nieuwe opleidingsstraat op te zetten. Ik kreeg de mogelijkheid om ook met de uitvoering aan de slag te gaan. Gelukkig heb ik het zeker niet allemaal zelf hoeven uitvogelen. Ik ben echt enorm blij met de nauwe samenwerking die er is met de Talent&Pro Academy. Dankzij de kennis van onze opleidingscoördinator Hans van Kaathoven hebben we kunnen bepalen wat een business analist in de basis nodig heeft qua kennis en vaardigheden. De Academy is ook heel belangrijk geweest in de verdere uitrol en planning voor de eerste groep van negen business analisten. Deze groep is gestart in maart en rondt eind 2020 de opleidingsstraat af. Hierna beschikken de deelnemers over een solide basis als business analist en kunnen ze zich verder specialiseren naar keuze.

De bedoeling is dat we straks terug gaan naar de tekentafel, om te bekijken hoe we de tweede straat gaan verbeteren. Hoe hebben onze business analisten de straat ervaren? Is het aanbod van opleidingen optimaal zo, of moeten we de volgende straat toch anders insteken? Door met een kleine opleidingsgroep te werken merken we ook dat onder de deelnemers een hechte band ontstaat. Na samen diverse digitale trainingen in coronatijd te hebben gevolgd gaf Rik onlangs aan echt uit te kijken naar ons aanstaande fun-uitje.

Jullie hadden over die brede basis die de business analisten pensioenen leggen met deze opleidingsstraat. Aan welke opleidingen moeten we dan denken?

Laila: De opleidingen dekken een aantal belangrijke componenten van het werk van een business analist. Denk aan projectmanagement, de ontwikkeling van vaardigheden, maar ook de nodige kennis van data en programmeren komt aan bod. De business analisten in spe beginnen met Agile Scrum Foundation. Dat is natuurlijk een werkwijze die binnen menig organisatie gehanteerd wordt, zo ook bij onze opdrachtgevers. Daarna volgt de opleiding Business- en Informatie-analyse, die wordt geboden in samenwerking met Computrain. Deze opleiding is vrij theoretisch en brengt onze Talenten de nodige methodieken en vaardigheden bij. Daar leren ze hoe je als business analist informatie ophaalt uit de operatie. Daar zit dus ook een stukje interviewtechniek bij. Daarna gaan ze bij SQL Fundamentals aan de slag met databases en het schrijven van queries. Met Transact SQL volgt hier een stukje verdieping op. Met de programmeertaal Python maken onze business analisten verder kennis met een veelgebruikte programmeertaal. We snappen dat elke opdrachtgever werkt met andere software, maar dankzij deze opleidingsstraat beschikken de business analisten over een sterke basis om verder te groeien binnen het business IT-domein. Op het gebied van data, van processen of van IT.

Dat klinkt goed. Hoe reageren opdrachtgevers op de eerste Talenten die met deze opleidingsstraat gestart zijn?

Laila: De Talenten die aan deze opleidingsstraat zijn begonnen in maart doen het stuk voor stuk enorm goed bij onze opdrachtgevers. Raxiima solliciteerde bij ons op het traineeship Business Analist Pensioenen. Zij geeft aan zaken op opdracht veel sneller en beter te herkennen dankzij de gevolgde opleidingen. Mede daardoor en haar bevlogenheid en bewuste keuze voor dit traineeship doet zij het uitstekend bij haar opdrachtgever. Daarnaast schreef Mikey Ramcharan natuurlijk eerder al een blog over zijn ervaringen als junior business/proces analist bij Onderlinge. Deze opleidingsstraat biedt onze klanten het inzicht dat die IT-component steeds belangrijker wordt binnen hun werkveld. En daarmee bieden we onze pensioenspecialisten een nieuwe mogelijkheid om van extra waarde te zijn voor die klant.

Wat doet P&L nog meer voor een 366 Dagen Betere dienstverlening voor medewerkers en opdrachtgevers?

Laila: Met onze workshop Ontwerp je Pro-fase hebben we in Q2 eveneens een mooi verbeter-initiatief neergezet voor onze Consultants. Hierbij gaan onze tweedejaarstalenten actief bezig met het vormgeven van hun naderende Pro-fase. Het is, naast de inhoudelijke opleidingsstraat voor aspirant business analisten, een minder inhoudelijk, maar meer planmatig stukje carrièremanagement.

Leroy: Het 366 Dagen Beter-initiatief binnen Talent&Pro gaat er primair om dat we samen elke dag weer beter zijn dan gisteren. Voor onze organisatie, maar vooral ook voor onze Consultants en in hun waarde voor opdrachtgevers. Het programma biedt ons de kans en de ruimte om regelmatig extra kritisch te kijken naar onze activiteiten en doelen. Dat resulteerde in de succesvolle invulling van deze opleidingsstraat, maar de voornaamste winst is misschien nog wel dat het ons als unit ook op andere manieren dwingt onszelf steeds opnieuw uit te vinden. We vragen onze medewerkers elke dag volledige toewijding aan hun ontwikkeling. 366 Dagen Beter zorgt ervoor dat wij hen daarin optimaal kunnen blijven ondersteunen. Misschien toepasselijk voor de unit Pensioen & Leven, maar de toekomst ziet er dankzij deze focus op vooruitgang voor ons team en onze Consultants rooskleurig uit.

Ook interesse in een traineeship bij Talent&Pro?

Deel dit artikel

Welk traineeship past bij jou?

Waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw talent? Met de Talent&Pro-test kun je snel zien welk traineeship past bij jouw skills en persoonlijkheid.

Iphone hand vrijstaand 1_edit_TPmodellen_v2-01