Geld verdienen?

Makkelijk en snel cashen? Het kan! Wanneer je nu een nieuwe topper aandraagt krijg je van ons €1000,- bruto op je rekening gestort! Maar dat is nog niet alles! Breng je een tweede topper aan? Dan ontvang je daarbovenop €1500,- bruto. En om het nog gekker te maken: bij het aandragen van een derde topper ontvang je €2000,– bruto! En als klap op de vuurpijl geldt nu de actie: breng je vóór 1 januari één, twee of drie toppers aan dan ontvang je naast je bonussen óók nog een gratis ticket voor onze fantatische skitrip op 15 maart 2018! Makkelijk cashen én gratis mee op skitrip. Kan het beter? Nee. Lees hieronder de spelregels.

 1. Deze actie heeft als doel natuurlijke personen (“aandragers”) te motiveren en te belonen om nieuwe collega’s aan te dragen bij Talent&Pro die vervolgens worden aangenomen voor een traineeship (“aangedragen collega”).
 2. Aandragers kunnen een geschikte kandidaat aandragen voor deze actie in de periode van 30 september 2017 tot en met 31 maart 2018 en maken daarmee kans op een aandraagbonus van €1000,- bruto bij één collega, €1500,- bruto bij twee collega’s en €2000,- bruto bij drie collega’s onder de voorwaarden als gesteld in deze spelregels.
 3. De aangedragen collega start uiterlijk 2 april 2018 in de introductiegroep.
 4. Er dient een aantoonbare connectie te zijn tussen de aandrager en de aangedragen Beide partijen moeten op de hoogte zijn van het aandragen van de aangedragen collega. Op verzoek van Talent&Pro dient de aandrager of de aangedragen collega dit nader toe te lichten.
 5. Aandragen vindt plaats door contact op te nemen met de recruiters van Talent&Pro via referral@talent-pro.com en door vervolgens de gegevens te versturen die worden gesteld in de aandracht hieronder. Talent&Pro behoudt zich te allen tijde het recht voor een aandracht te weigeren.
 6. Wanneer de kandidaat heeft gesolliciteerd voordat de kandidaat wordt aangedragen, is er géén recht op een beloning. Aandragen dient uitsluitend voor het sollicitatietraject te gebeuren.
 7. Vervolgend op punt 6. Wanneer een geschikte kandidaat is getagged via een van de Social Media kanalen van Talent&Pro telt de datum van de tag als aandraagdatum. Uiteraard dient er ter aanvulling een e-mail gestuurd worden zoals genoemd in punt 5.
 8. De persoonsgegevens die worden gevraagd in de aandracht worden enkel verwerkt voor de identificatie van de aanvrager en de eventuele uitbetaling van de aandraagbonus. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd na uitbetaling daarvan of anders uiterlijk 4 maanden na 4 december. De aandrager dient bij iedere aangedragen collega expliciete toestemming te geven tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan deze actie.
 9. De aandrager maakt enkel aanspraak op de aandraagbonus(sen) indien de aangedragen collega drie maanden in dienst is en ononderbroken aan het werk is geweest. De bonus wordt bijgeschreven op het door hem/haar doorgegeven rekeningnummer.
 10. De aandrager wordt per e-mail door de recruiters van Talent&Pro geïnformeerd wanneer de nieuwe collega 3 maanden in dienst is. Wanneer dit vóór de 10e van de maand is wordt de aandraagbonus diezelfde maand nog op het doorgegeven rekeningnummer bijgeschreven. Wanneer dit ná de 10e van de maand is zal de aandraagbonus de eerstvolgende maand worden bijgeschreven.
 11. Talent&Pro behoudt zich het recht voor de voorwaarden van de actie aan te passen wanneer zij dit noodzakelijk acht.
 12. Met het aandragen van een kandidaat geef je expliciet en ondubbelzinnig toestemming om de gegevens, gesteld in de aandracht, te verwerken met als doel het de aanvraagbonus van €500,- te ontvangen.