Talent&Pro aan de kant van de klant met Jan van der Laan (APG)

Wie: Jan van der Laan, 54 jaar.
Wat: “Ik ben Manager Pensioenuitvoering bij APG in Amsterdam. Op een afdeling met ongeveer 120 mensen, verdeeld over zes teams. Wat wij doen? De pensioenadministratie voor diverse pensioenfondsen.”
Over APG: APG zet zich in voor een goed en betaalbaar pensioen voor zo’n 4,5 miljoen Nederlanders.
Werkt bij APG sinds: [lachend] “Ik heb op 31 augustus mijn 25 jarig jubileum gevierd!”
Werkt met T&P samen sinds: “Ik ken Talent&Pro al ongeveer 10 jaar en sinds dat ik Manager Pensioenuitvoering ben (2011) werk ik echt veel met ze samen. Voor ons is Talent&Pro één van de twee preferred suppliers en op dit moment werken er acht T&P’ers bij mij op de afdeling.”


Jan, heel leuk dat je namens APG jouw ervaring met Talent&Pro wilt delen. Vertel, wat doet APG en op welk vlak werk je met Talent&Pro samen?

“APG zet zich in voor een goed en betaalbaar pensioen voor zo’n 4,5 miljoen Nederlanders. Als pensioenuitvoerder werken we voor zowel (pensioen)fondsen als werkgevers in diverse sectoren op het gebied van bestuur advisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. Omgerekend verzorgt APG voor één op de vijf gezinnen in Nederland het pensioen.

Op mijn afdeling verzorgen we de pensioenadministratie voor verschillende pensioenfondsen. Dit zijn de bouw, schoonmaak, woningcorporaties, medisch specialisten, het eigen APG pensioenfonds en vanaf 1 januari 2018 ook de architectenbureaus. Hierbij heb ik op dit moment ondersteuning van acht Talent&Pro’ers. Stuk voor stuk allround medewerkers die flink verstand hebben van pensioenadministratie en de materie goed onder de knie hebben. Daarnaast kloppen we ook bij Talent&Pro aan voor ondersteuning bij complexere vraagstukken waarbij we specialistische kennis nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in processen en systemen, het testen daarvan, echt coördineren van herstelslagen én het maken van bestuurlijke nota’s. Als wij intern deze mensen niet hebben, dan heeft Talent&Pro ze in de meeste gevallen wel!”

“Als wij intern de juiste mensen niet hebben, dan heeft Talent&Pro ze in de meeste gevallen wel.”

Wat is op dit moment de grootste uitdaging bij APG en hoe helpt Talent&Pro daarbij?

“Momenteel is onze grootste uitdaging een stukje kwaliteitsverbetering in de administratie en data-issues die verholpen moeten worden. Het is heel fijn dat we hier – heel flexibel – medewerkers van Talent&Pro voor bij kunnen schakelen. Wat dat betreft hebben we ook een interessante klus gedaan vorig jaar, namelijk een groot afkoopproject. Dat hield in dat wij met Talent&Pro een prijsafspraak per afkoop hadden en dat het regelen van in- en uitstroom bij Talent&Pro lag. Kortom: Talent&Pro regelde zelf hoeveel mensen er op een klus zaten, wanneer mensen op een klus zaten en wanneer er in- of uitstroom nodig was.

Een andere uitdaging voor mij is dat ik met name zwaardere pensioenspecialisten mis. Deze mensen liggen nu eenmaal niet voor het ‘oprapen’ dus het is een stuk moeilijker om aan te komen. Daarom heb ik ook met Talent&Pro dit jaar een zogenaamde deta-vast constructie gemaakt: mensen die vanuit Talent&Pro gedetacheerd worden – én die goed zijn én ons werkveld interessant vinden – kunnen dan na een half jaar detachering bij ons in dienst komen. Dit betekent dat zij afscheid nemen van Talent&Pro en dat vind ik heel bijzonder. Dat is écht de toegevoegde waarde van Talent&Pro: zij gaan verder dan alleen mensen met bepaalde skills leveren op detacheringsbasis.”

“Het is heel fijn dat we – afhankelijk van welke uitdagingen we hebben – heel flexibel medewerkers van Talent&Pro bij kunnen schakelen.”

Kun je een voorbeeld noemen van een groot succes dat je samen met Talent&Pro medewerkers hebt behaald?

“Eigenlijk vind ik het een aaneenschakeling van successen. Ik heb het al genoemd, maar ik ben gewoon heel blij dat ik via Talent&Pro goede mensen krijg, die hun werk ook goed doen. Een mooi voorbeeld is wel – en dat is tegelijkertijd voor ons als APG een goed leerpunt geweest – het project ‘afkoop bevroren slapers’. Dit was een project om kleine pensioenen die nog niet geclaimd waren – bij mensen van 75 jaar en ouder – alsnog bij de gerechtigden te brengen. Door een softwarefout zijn er toen 170 brieven verstuurd naar mensen die (soms al in een ver verleden) waren gescheiden. In de brief stond dat hun ex-partner was overleden terwijl dat niet zo was. Heel vervelend natuurlijk en daarom werd besloten om hier meteen actie op te ondernemen met excuus-belletjes en bloemen. De medewerkers van Talent&Pro hebben die telefoontjes toen voor ons gepleegd en dat was natuurlijk niet het werk waar ze voor waren aangenomen. Én dan ook nog outbound bellen met toch wel lastige informatie… Ik ben trots op hoe dat team het zonder morren heeft opgepakt. We kregen zelfs kaartjes en foto’s van de bloemen als bedankje.”

Bij APG doen jullie ook zaken met andere detacheringsorganisaties. Merk je het verschil tussen de talenten van Talent&Pro en de medewerkers van andere organisaties?

“Grappig dat je inderdaad vraagt naar de ‘talenten’ van Talent&Pro, want ik heb ook het meeste met die ‘T’ te maken. Ik merk dat de talenten, mensen zijn die veel in hun mars hebben. Ze zijn heel ‘eager’ en leveren vaak meer dan waar ik ze primair voor inhuur. Bijvoorbeeld: ik huur ze in voor een belangrijke klus en de mensen die een stevige wiskundige achtergrond hebben, maken in no-time een Excelsheet die voor de rest van het team het werk óók versimpelt. Ja, dán ben je van toegevoegde waarde. Wel merk ik dat de talenten die voor de eerste keer bij ons binnenkomen nog niet veel pensioenkennis en -ervaring hebben. Maar wél bezig zijn met opleiding op dat gebied, wat door Talent&Pro gefaciliteerd wordt. Dat is mooi en doordat mensen geselecteerd worden met de juiste houding en gedrag is de ‘klik’ er vaak snel en dan komt de inhoudelijke kennis vanzelf.”

“De medewerkers van Talent&Pro zijn heel ‘eager’ en leveren vaak veel meer dan waar ik ze primair voor inhuur. Ja, dán ben je van toegevoegde waarde!”

Kun jij Talent&Pro in 3 woorden omschrijven? Of in 3 woorden beschrijven wat de samenwerking met Talent&Pro voor jou betekent?

“Even denken hoor! Dan kom ik op:

  1. Komen hun afspraken na.
  2. Het contact is erg prettig en relaxed en dat vind ik heel fijn.
  3. Heel simpel: Talent&Pro levert gewoon goede mensen!”