‘Beter een prikkelende lening dan een saaie donatie’ – interview met de Rabobank Foundation

Pierre van Hedel, directeur van de Rabobank Foundation: “Wij zien het als de Rabobank ‘op herhaling’. We bevorderen de zelfredzaamheid van mensen in binnen- en buitenland; net als vroeger.”

Pierre-van-Hedel-vierkantHoe kun je in kansarme landen de economie een boost geven? We zijn er allang achter dat alleen geld erheen brengen – en vervolgens maar doorgaan naar het volgende land – niet werkt. Maar wat kun je wel doen om constructief te helpen? De Rabobank Foundation is een organisatie die het goede voorbeeld geeft, in Nederland en in circa 25 kansarme landen over de hele wereld. Het initiatief komt voort uit de Rabobank Groep die als doel heeft een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de wereld en zelfredzaamheid te bevorderen. We zijn in gesprek met de heer Van Hedel, directeur van de Rabobank Foundation, die ons vertelt hoe de Foundation boeren helpt om “van één koe er drie te maken”.

Rabobank op herhaling

De Rabobank Foundation ondersteunt kleinschalige boeren georganiseerd in producentencoöperaties of spaar- en kredietcoöperaties. Als coöperatieve food & agribank heeft de Rabobank veel kennis over het coöperatieve model, bankieren en de agrarische sector. Maar wat is nu precies de missie die de Foundation nastreeft? “Het mooie van de missie van de Rabobank Foundation is dat je ons kunt zien als de Rabobank ‘op herhaling”, begint Van Hedel enthousiast, “Wij omschrijven de missie namelijk als volgt: ‘de Rabobank Foundation investeert in de capaciteitsversterking van haar projectpartners, om daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. Daartoe zetten we financiële middelen én de kennis en expertise in van de Rabobank, haar medewerkers, klanten en externe partners’. Vooral het bevorderen van de zelfredzaamheid is een kernwaarde die wij nu weer inzetten zoals tijdens de beginjaren van de Rabobank. Toen destijds veel kleine boeren in Nederland in de financiële penarie zaten, hebben we kennis en kunde opgedaan die we nu opnieuw kunnen toepassen. Een mooi voorbeeld zijn de vele kleine boeren in kansarme landen die we helpen om van één koe er drie te maken.” “Overigens zijn we niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland actief met de Foundation”, vervolgt Van Hedel. “We werken vooral samen met veel verschillende stichtingen om de mensen die het minder breed hebben, maar wel wilskracht tonen en vooruit willen komen, te steunen. Denk bijvoorbeeld aan het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds.”

Ook lokale inzet voor Foundation

In ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt de Foundation kleinschalige boeren bijvoorbeeld bij het verwerven van een sterkere positie in de value chain en het vinden van toegang tot financiering. Hiermee krijgen zij de benodigde kennis en middelen om hun onderneming te ontwikkelen tot een zelfredzame organisatie. Hoe gaat dit in zijn werk? Van Hedel vertelt: “Alles draait om keuzes maken en je daar echt op te richten. Onze focus heeft altijd op food en agri gelegen. We blijven graag bij deze basis en van daaruit selecteren we de projecten. Er werken bij ons zo’n 20 programmamanagers in binnen- en buitenland. De programmamanagers hebben elk een aantal landen onder hun hoede, waardoor ze contacten opbouwen in deze landen en zich echt specialiseren in het gebied. Ook zijn er inmiddels in onder andere Peru en Ecuador lokale mensen die voor ons werken. Zij zien nog meer wat er speelt en houden een goede vinger aan de pols.” “Voorheen werkten we in meer dan 60 landen aan kleine en grote projecten. Deze situatie werd echter te versnipperd. Daarom zijn we scherper gaan kijken naar de resultaten en op basis daarvan hebben we het aantal teruggeschroefd naar circa 25 landen. Op die manier houden we onze focus scherp. In deze landen zetten we allerlei financiële instrumenten in om ondernemers constructief te helpen. Zo verstrekken we microkredieten, geven we financieel advies en reiken we handelsfinancieringen en garanties aan.”

Medewerkers delen de missie

De kracht van Rabobank Foundation zit hem ongetwijfeld in de missie en al het goeds wat de organisatie verricht. Maar uiteindelijk moet het team van programmamanagers wel de projecten draaien. Blijkbaar is de Foundation een populaire werkgever: er zijn mensen die soms jaren wachten op een ‘vrij’ plekje in de organisatie. Wat is het geheim achter deze aantrekkingskracht? Van Hedel aarzelt even, maar zegt dan: “Ik denk niet dat het onze aantrekkingskracht is, maar vooral die van het werk wat ze bij ons kunnen verrichten. Vaak zijn het ook mensen die echt onze missie delen.” Van Hedel gaat verder: “Overigens is het ‘wensenlijstje’ dat we aanhouden voor onze medewerkers best wel lang. Zo zoeken we echt mensen met een open houding, want we vinden grensoverschrijdend meedenken met collega’s erg belangrijk. En naast een goed stel hersens en een leergierige instelling, is het uiteraard ook essentieel dat het vakmensen zijn met een sterke financiële basis. Maar als we dan een match hebben, blijven ze veelal ook lang bij ons werken!” “Het team en dus het aantal activiteiten is wel flink gegroeid de afgelopen jaren”, vervolgt Van Hedel. “Om pieken in de werkzaamheden op te vangen, kiezen we voor flexibele inhuur via onze vaste detacheringspartner Match&More (onderdeel van Talent&Pro, red.). Deze mensen gaan vaak als programmamanager aan de slag en moeten uiteraard ook aan ons lange ‘wensenlijstje’ voldoen. Het leuke is dat ze weer even met een nieuwe bril op naar ons werk kijken, wat weer bijdraagt aan de effectiviteit van onze processen. We zijn erg tevreden met Match&More, want de match lukt elke keer bijzonder goed!”

Beter een prikkelende lening dan een saaie donatie

Nederlanders lijken tegenwoordig wel redelijk ‘donatiemoe’. Op zich een goede ontwikkelingen: zij worden kritischer en letten meer dan vroeger op de effectiviteit van hun donaties. Hoe verwacht Van Hedel dat de markt rondom stichtingen en goede doelen zich gaat ontwikkelen? “Het kaf scheidt zich automatisch van het koren, daar ben ik van overtuigd. De oude manier van doneren – doneren en er vervolgens niet meer naar omkijken – wordt niet meer geaccepteerd. Hoewel het natuurlijk moeilijk blijft om te bepalen hoeveel er waar en bij wie aan de strijkstok blijft hangen. Bij ons is dat heel inzichtelijk doordat we onze zaken regelen met een kleine vaste schil medewerkers. Daarnaast staat zelfredzaamheid bij ons niet voor niks centraal. Vandaar ook ons motto ‘beter een prikkelende lening dan een saaie donatie!”

Over de Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation investeert al 40 jaar in de zelfredzaamheid van mensen. In Nederland en daarbuiten. De Foundation stelt dat mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen, steun verdienen. Die biedt de Foundation dan ook aan, financieel en door de inzet van expertise en netwerk. Investeren in de zelfredzaamheid sluit aan bij de coöperatieve identiteit van de Rabobank. Als food & agribank ligt de focus dan ook op de agrarische sector. Zo levert de Rabobank een maatschappelijke bijdrage die past bij de organisatie.