Actief regresbeleid werkt

Menig verzekeraar heeft een fors onbenut potentieel in het borgen van regres in de standaardprocessen. Talent&Pro constateert dat een actief regresbeleid werkt: “Er blijven te veel kansen onbenut.”

Jorg Schuckmann, directeur Verzekeringen bij Talent&Pro: “Met onze interim-claimbehandelaren bevinden we ons al jarenlang in het hart van de inkomensmarkt. Wij constateren dat meerdere verzekeraars hier kansen laten liggen als het gaat om regres. Bijvoorbeeld als het gaat om WGA ERD-, ZV- en WIA-verzekeringen.” Op basis van onze ervaringen in de markt ziet Talent&Pro dat verzekeraars de mogelijkheid om besparingen te realiseren op de schadelast Reserve, veelal onbenut laten. En dat terwijl de besparingen niet onderschat moeten worden. “Eén van onze interim-juristen wordt inmiddels de ‘vrouw van vijf miljoen’ genoemd!”, vertelt Schuckmann.

Aanpak Talent&Pro

Schuckmann: “Op basis van een aantal stappen zorgen we ervoor dat het verhalen van de netto loonschade en re-integratiekosten in de standaardprocessen wordt geborgd. Daarnaast pakken we de bestaande portefeuille ook op en maken we iedereen bewust van de mogelijkheden. Het begint met het kritisch bekijken van de polisvoorwaarden.” Talent&Pro constateert dat menig verzekeraar, ondanks dat de polisvoorwaarden de mogelijkheid bieden, niet actief gebruik maakt van de ruimte om schade te verhalen. “Het gaat vaak om substantiële bedragen, het is echt een gemiste kans als je de mogelijkheden op dit vlak niet benut,” aldus Schuckmann.