Wet DBA en Talent&Pro

De afgelopen weken heeft staatssecretaris Wiebes veel van zich laten horen als het om de handhaving van de Wet DBA gaat. Ook Talent&Pro neemt een zekere positie in op basis van deze ontwikkelingen.

Ons standpunt is en blijft dat wij, binnen de kaders van de wet- en regelgeving, de zelfstandigen én onze klanten optimaal willen bedienen. Dat de implementatie veel vragen en onduidelijkheid meebrengt is inmiddels helder. Het lijkt er nu alleen op dat we – opnieuw – moeten wachten op duidelijkheid. Wat er nu feitelijk gaat veranderen is maar de vraag. Op basis van de registraties bij het meldpunt DBA komen een aantal zaken naar voren die door de staatssecretaris onderzocht gaan worden. De belangrijkste hiervan zijn:

  • De begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezag’ worden herijkt om beter bij de huidige maatschappij aan te sluiten;
  • De algemene modelovereenkomsten krijgen een verdere toelichting;
  • De Belastingdienst gaat meer toekomstgericht bijsturen. Opzettelijke situaties van schijnzelfstandigheid worden echter wel vanaf 1 mei 2017 aangepakt, ‘goedwillenden’ hebben tot 1 januari 2018 de tijd.

Er is vooralsnog geen signaal dat van dit uitstel ook nog afstel gaat komen. Eén ding lijkt tot nog toe wel zeker, de VAR zal niet terugkomen! We hechten er waarde aan om te benadrukken dat de Wet DBA sinds afgelopen mei van toepassing is. De staatssecretaris heeft slechts aangekondigd dat hij de handhaving opschort. Alleen als er overduidelijk (kwaadwillend) sprake is van schijnzelfstandigheid, zal hij overgaan tot handhaving en beboeten. Binnen de geldende wet- en regelgeving blijven wij zoeken naar de beste oplossing voor de zelfstandigen en voor onze klanten! Welke mogelijkheden er bij nieuwe opdrachten en bij verlengingen van huidige opdrachten zijn zullen we iedere keer (opnieuw) toetsen aan de hand van de actuele informatie. Aan ons standpunt doen wij geen concessies. Voor meer achtergrondinformatie en duiding van ons standpunt verwijzen we ook graag naar de website van de Rijksoverheid waarin onder andere de brief van de staatssecretaris te lezen is.


Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, of wil je als opdrachtgever of zelfstandige een casus bij ons voorleggen om de (on)mogelijkheden te onderzoeken? Bel dan 088 170 14 00 en vraag naar Eric van Diest.