Studiereis naar Brussel en Frankfurt

Jorg Schuckmann, directeur Business Development: “Het is verstandig dat er voor de 130 grootste banken één ‘Level Playing Field’ komt in de vorm van een gelijke set aan regels en vorm van toezicht.”

Regelmatig gaat Talent&Pro in binnen- en buitenland op onderzoek naar de nieuwe ontwikkelingen in de financiële sector. Zo is Jorg Schuckmann, directeur Business Development, onlangs op ‘studiereis’ geweest. De reis werd georganiseerd door stichting APEP, met als thema het Europees Financieel Toezicht. Eerst werd het Europees Parlement in Brussel aangedaan, om vervolgens door te reizen naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Tijdens deze reis kwam onder andere de tsunami aan wetgeving aan bod, die vanuit Europa over de lidstaten wordt gestort. Met Jorg kijken we terug op de reis en zijn bevindingen.

Wat is de aanleiding van de keuze voor deze studiereis naar Brussel en Frankfurt?

Jorg: “De invloed van Brussel op de wetgevingskalender is groot. Als je wilt zien wat er op de agenda van de bestuurders van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen komt te staan, zit je het dichtst bij de bron in Brussel. Verder staan er grote veranderingen op stapel bij Europees Centraal Toezicht op banken. Om daar meer inzicht in te krijgen is Frankfurt ‘the place to be’.” “De deelnemers van de reis vormden een goede doorsnee van de verschillende vertegenwoordigers uit de branche. Als detacheringspartner haakten we dus aan in het juiste netwerk. Zo krijgen we een compleet beeld van de nieuwe kansen en uitdagingen in financiële sector.”

Wat is je opmerkelijkste bevinding tijdens je bezoek aan het Europees Parlement in Brussel?

“De opmerkelijkste bevinding”, gaat Jorg verder, “is dat de deelcommissie onder leiding van Michel Barnier (Eurocommissaris Interne Markt en Services, red.), de laatste vier jaar de meest productieve commissie is geweest, wanneer we kijken naar nieuwe wet- en regelgeving. Dit is een rechtstreeks gevolg van de crisis. Een nieuwe set aan regels en wetten is nu noodzakelijk.” De commissie heeft een leaflet uitgegeven met daarin de resultaten van hun stappen. De titel is ‘A new financial system for Europe’. Jorg: “Deze titel impliceert welke koers ze gaan varen. In het leaflet staan chronologisch de stappen die de commissie heeft doorlopen rondom het opzetten van nieuwe regels gericht op het Europese financiële systeem en een stabiele Euro. Centraal staan veiligheid, verantwoordelijkheid en groeibevorderende maatregelen.”

Welke belangrijke consequenties zie jij van de wetgeving die vanuit Europa richting lidstaten wordt ‘gepusht’?

Jorg geeft aan: “De Nederlandse banken die onder het nieuwe Europese Centrale Toezicht komen te staan, zijn erg beducht op de aanstaande ‘asset quality review’, ofwel de waardering van alles wat er bij de banken op de balansen staat. De Nederlandsche Bank is al aan het anticiperen op die review, door de Nederlandse bankensector te vragen om een goede waardering van de vastgoedportefeuille. Die waarderingen – en daarmee mogelijke afwaarderingen – zorgen er waarschijnlijk voor dat de vereiste kapitaalbuffers flink omhoog moeten. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de banken.”

Hoe kijk je aan tegen de telkens groter wordende rol van de Europese Centrale Bank op de financiële sector?

“Ik sta daar heel positief tegenover,” zegt Jorg. “Het is verstandig dat er voor de 130 grootste banken één ‘Level Playing Field’ komt in de vorm van een gelijke set aan regels en toezicht. Voor de grote banken in de zuidelijke lidstaten gelden dan geen andere normen dan voor onze Nederlandse financiële sector. Verder verwacht ik dat deze maatregelen de euro aan kracht doen winnen.” “Persoonlijk vraag ik me wel af in hoeverre de Nederlandse samenleving is aangehaakt op Europa. In het parlement woedt bijvoorbeeld de discussie over waarom niet alle banken onder eenduidig Europees toezicht komen te vallen, in plaats van alleen de 130 die tot nu toe bekend zijn. Verder is de Nederlandse samenleving vooral op het eigen land gericht. Ik ben dan ook benieuwd naar de Europese verkiezingen volgend jaar, en naar hoe we op de uitkomst gaan anticiperen.”

Welke gevolgen heeft dat voor het personeelsmanagement van banken en andere grote financiële dienstverleners?

“Het moge duidelijk zijn”, vervolgt Jorg, “dat nieuwe wet- en regelgeving in eerste instantie resulteert in extra werk voor de banken. Maar ook verandering van de bedrijfsprocessen en een andere output zorgen ervoor dat de huidige werkwijze aanpassingen behoeft. Om dit risico te ondervangen, is het zaak hier vroegtijdig op te anticiperen. En daar komt Talent&Pro om de hoek kijken als detacheringspartner. Zeker gezien ons totaalaanbod van specialisaties en niveaus, kunnen wij de teams leveren die nodig zijn. En we gaan nog een stap verder: ons doel is capaciteitsproblemen op te lossen door met innovatieve ideeën de klant te ontzorgen. Onze blik op ontwikkelingen in binnen- en buitenland zorgt ervoor dat we dit met de juiste kennis kunnen doen.”

Wat is voor jou een van de ‘highlights’ geweest tijdens deze studiereis?

“Een van de highlights was voor mij de een lunch met Onno Ruding, de voormalig minister van Financiën. Bijzonder om te zien dat iemand met de respectabele leeftijd van 74 jaar nog zo actief en invloedrijk is als voorzitter van een vooraanstaande Brusselse denktank en een wezenlijke bijdrage levert aan alle veranderingen.”

Tot slot: heb je nog een gouden tip voor financiële organisaties als het gaat om anticiperen op eerder genoemde Europese ontwikkelingen?

“Een tip kan ik zeker meegeven”, zegt Jorg, “Volgend jaar staan de Europese verkiezingen op de agenda. Na de omvangrijke set van nieuwe regels is de verwachting dat er een periode van kleinere aanpassingen komt. En daarmee een periode van meer rust op de wetgevingskalender. Daarom is nu het moment om in de bestuurskamers al eens door de wimpers naar de toekomst te kijken, zonder de druk van een overvolle implementatieagenda.”